آموزش ساخت شناسه نیک

برای ثبت دامین های ir، شما ابتدا باید یک شناسه در سیستم ایرنیک – مرکز ثبت دامنه کشوری ایران – ایجاد کرده و این شناسه را در مراحل ثبت دامین وارد کنید.
اما چگونه می توان شناسه ایرنیک گرفت؟
اگر پاسخ را نمی دانید این آموزش را از دست ندهید…
در گام نخست، برای گرفتن شناسه نیک، وارد سایت www.nic.ir شوید و گزینه ساختن شناسه کاربری را انتخاب نمایید.
آموزش ساخت شناسه نیک
سپس با نوجه به نوع نیاز خود که شخص حقیقی هستید یا شرکت خصوصی و یا اداره دولتی، گزینه تکمیل فرم و دریافت شناسه همان بخش را انتخاب کنید.
آموزش ساخت شناسه نیک
پس از تکمیل فیلد های لازم، در بخش رابط های مجاز، گزینه آزاد برای نمایندگان فروش را انتخاب و روی دکمه بازنگری کلیک کنید.
آموزش ساخت شناسه نیک
با زدن این گزینه، در جدولی کلیه اطلاعاتی که وارد کردید، نمایش داده می شود.
آموزش ساخت شناسه نیک
اگر نیاز به اصلاح اطلاعات خود دارید، گزینه بازگشت را انتخاب کنید تا به مرحله قبل برگردید. در غیر این صورت، فیلد های نام کامل سازنده شناسه و کد نمایش داده شده را پر کرده و روی دکمه موافقم، دریافت شناسه کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.
آموزش ساخت شناسه نیک
در این مرحله که مرحله پایانی است، شناسه ایرنیک شما نمایش داده می شود.
آموزش ساخت شناسه نیک
می توانید از این شناسه، جهت ثبت دامنه خود استفاده نمایید.